Het Corona Virus

 Corona is een zeer besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een nieuw virus.

De ziekte veroorzaakt luchtwegklachten (zoals bij de griep) met symptomen zoals hoesten, koorts en (in ernstigere gevallen) ademhalingsproblemen.

Veel mensen werden ziek en hoe zieker iemand is, hoe meer hij/zij het virus verspreidt.

Daarom zijn er sinds maart de nodige maatregelen genomen om uitbreiding van de ziekte tegen te gaan.

Omdat deze maatregelen zijn nageleefd worden er steeds minder ziek.

Daarom heeft de regering besloten om stap voor stap mensen meer ruimte te geven.

Lees hier wat u moet blijven doen om de ziekte te voorkomen en wat vanaf 11 mei in de anderhalf meter samenleving weer wel mogelijk is.

Voorkomen

De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

N

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

N

Gebruik papieren zakdoekjes

N

Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

N

Blijf zoveel mogelijk binnen

N

Werk zoveel mogelijk thuis

N

Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt, mijd sociale contacten, bel met de huisarts als de klachten verergeren

N

Ontvang zo min mogelijk bezoek

N

Vermijd openbaar vervoer

N

Geen handen schudden

Wat verandert er allemaal na 11 mei?

Het is gelukt het virus onder controle te krijgen doordat mensen zich goed aan de regels hielden. Het virus is nog niet weg en zal nog lang onder ons blijven, maar als we ons aan de regels blijven houden, komt er stapsgewijs meer ruimte.

De maatregelen die over activiteiten in de buurt gaan worden door de regering als eerste aangepast. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Stapsgewijs worden de regels aangepast en komt er meer ruimte voor steeds meer en grotere groepen. Zo hoopt de regering controle te houden en pas dan de volgende stap te nemen, als het echt kan en niet opnieuw veel mensen ziek worden. Vanaf 11 mei geldt:

School

 • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei.

Sport en spel

 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten, bewegen en activiteiten volgen.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten als zij 1,5 meter afstand houden.
 • Vanaf 11 mei mag iedereen buitensporten als men 1,5 meter afstand houdt. Wedstrijden het gezamenlijk gebruik van kleedkamers of douches zijn nog niet toegestaan.

Contactberoepen

 • Mensen met contactberoep mogen weer aan het werk. Het gaat om rij instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz. Maar ook medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.).
 • Men moet daarbij wel zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand blijven, dus bijvoorbeeld geen twee kappers stoelen naast elkaar gebruiken.
 • Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij men nagaat of de klant onlangs nog ziek is geweest of verkouden is, of andere klachten heeft. Is dat het geval dan kan de afspraak niet doorgaan.

Bibliotheken

 • Bibliotheken gaan weer openen maar ook hier geldt dat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Openbaar vervoer

 • Het openbaar vervoer mag alleen gebruikt worden als het echt nodig is, gevraagd wordt om zo min mogelijk in de spits te reizen en elkaar de ruimte te geven.
 • In trein, bus en metro wordt u geadviseerd om niet-medische mondkapjes te dragen. Vanaf 1 juni is dit verplicht.

Over mondkapjes

In een aantal situaties is het niet mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren. Voor reizigers en medewerkers in het openbaar vervoer is het daarom per 1 juni verplicht niet-medische mondkapjes te dragen. Om schaarste in de zorg te voorkomen, mogen dit dus geen mondkapjes zijn die bedoeld zijn voor de zorg. Omdat bij een bezoek aan iemand met een contactberoep van te voren gevraagd wordt of er sprake is van klachten is het risico niet groot, maar als u zich veiliger voelt met een mondkapje is dat toegestaan.

Hoe verder

De verruimingen per 11 mei leveren naar de mening van de regering niet veel risico op omdat de diensten in de naaste omgeving geleverd worden. Er hoeft dus niet veel gebruik gemaakt te worden van het openbaar vervoer. Ook is het makkelijk om bij kappers, opticiens, pedicures en d de gezondheidsadviezen op te volgen, zoals handen wassen. Tot slot zal het niet tot veel drukte en groepsvorming op straat leiden.

Andere bedrijven zouden ook graag open gaan zoals cafés en restaurants en mensen willen ook weer graag op een terrasje zitten. De regering begrijpt dat en wil samen met bedrijven en organisaties die plannen hebben gemaakt voor de 1,5 meter samenleving, stap voor stap kijken wat er mogelijk is.

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter afstand blijft altijd van kracht. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit voor het openstellen van diensten weer worden teruggedraaid.

 

Verwachting per 1 juni

Als het virus onder controle blijft en er niet weer meer mensen ziek worden, wil der regering het volgende per 1 juni toestaan:

 • Gaat heet voortgezet onderwijs weer open(de manier waarop wordt nog verder uitgewerkt);
 • Ook kunnen de terrassen weer open als er tussen de zitplaatsen 1,5 meter afstand bestaat;
 • Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), mogen onder voorwaarden open zoals: 
  • een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand;
  • bezoekers moeten reserveren;
  • in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen, zodat er gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand.
 • Omdat het rond 1 juni waarschijnlijk drukker wordt in het openbaar vervoer, wordt het op enig moment lastiger om 1,5 meter afstand te houden. Daarom is iedereen per 1 juni verplicht in het openbaar vervoer niet-medische mondkapjes te dragen.

 

Verwachting per 15 juni

Als we het virus onder controle houden, kan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) weer examens afnemen en praktijklessen geven. Er wordt een plan gemaakt om te zijner tijd het mbo verder open te stellen en ook het hoger onderwijs weer te openen.

Verwachting per 1 juli

Als het virus onder controle blijft, kunnen per 1 juli de gemeenschappelijke wc’s en douches op de campings en vakantieparken weer open. Ook kan het maximum aantal bezoekers hopelijk worden uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten.

Verwachting per 1 september

Als het virus onder controle blijft, gaat ook de deur van het slot voor de fitnessclubs, sauna’s en wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers.

Alle contactsporten en binnensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal.

Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.

 

Wat wordt er bedoeld met social distancing?

Door social distancing, ook wel sociale onthouding genoemd, heb je minder contact met anderen of houd je afstand tot anderen. Hierdoor is de kans kleiner dat je elkaar besmet. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld: thuiswerken, gespreide werktijden als thuiswerken niet mogelijk is, thuisblijven met luchtwegklachten en het mijden van plekken waar veel mensen bij elkaar kunnen komen.

Hoe weet ik of het heb?

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben vaak koorts en luchtwegklachten zoals hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen. Wil je meer weten over de symptomen die voorkomen bij het coronavirus?

RIVM Je hoeft de huisarts niet te bellen als je milde verkoudheidsklachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand tot andere mensen. (RIVM)

s

Worden je klachten erger? Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk? Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op

Veel gestelde vragen

Kan ik ziek worden als van het coronavirus als ik ergens spullen of oppervakken aanraak?

De kans is klein dat je ziek wordt als je spullen of oppervlakken aanraakt of vastpakt, zoals post, pakketjes of een bos bloemen. De kans wordt nog kleiner als je na het aanraken regelmatig je handen wast. Als je weet dat de eigenaar ziek is was dan direct daarna je handen. Uit onderzoek Inmiddels blijkt uit dat het nieuwe coronavirus wel enige tijd kan overleven op verschillende materialen. De belangrijkste besmettingsroutes blijven overdracht via druppels door niezen/hoesten en via de handen. Volg daarom de bestaande hygiëneadviezen en maatregelen die voor iedereen gelden. 

Biedt een mondkapje veiligheid?

Het advies in Nederland is; alleen mondkapjes voor medisch personeel. Mensen die werken met (mogelijk) besmette mensen gebruiken mondkapjes. Deze mondkapjes werken alleen als ze op de juiste wijze gebruikt worden; ze moeten heel goed aansluiten en ze moeten regelmatig verwisseld worden. De simpele (papieren) mondkapjes die veel mensen gebruiken, beschermen de drager niet tegen het virus. Verkeerd gebruik van mondkapjes geeft schijnzekerheid.

Zijn kinderen een risicogroep en mogen zij buitenspelen?

Op dit moment krijgen kinderen minder klachten van het coronavirus. Kinderen zijn daardoor geen speciale risicogroep en vormen dan ook geen grote besmettingshaard voor de ziekte. Kinderen kunnen prima met andere kinderen spelen als ze geen klachten hebben zoals koorts, verkoudheid of hoest. Maar laat ze niet in een grote groep spelen, maar met een paar andere kinderen. Een partijtje voetbal met een grote groep is niet zo’n goed idee, maar met een paar kinderen op een doel schieten of overschieten kan prima. Laat ze geen spelletjes doen als tikkertje vanwege contact. In een speeltuin spelen met een paar andere kinderen kan wel. Kortom zorg dat ze niet te veel met elkaar in contact komen en dat zij voor en na het spelen met speelgoed/toestellen goed hun handen wassen.

Kan ik nog boodschappen doen?

Als je geen klachten hebt zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius, kun je gewoon boodschappen doen. Houd 1.5 meter afstand tot anderen. Dan is de kans klein dat anderen je besmetten. Als je wel klachten hebt, blijf dan thuis. Vraag iemand anders om je boodschappen te doen.

Kan ik nog op bezoek bij mijn ouders of familie

Het advies is om naast de leden van het gezin, het bezoek aan huis te beperken tot maximaal 3 personen. Houd bij bezoek altijd ten minste 1,5 meter afstand van elkaar. Als u klachten hebt zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, blijf thuis en ontvang zeker geen bezoek.

Wie worden getest?

Testen worden alleen gedaan als de huisarts het nodig vindt. De arts test niet iedereen die mogelijk het Coronavirus heeft. Als mensen klachten hebben die op Corona wijzen, moeten ze thuis blijven totdat zij minstens 24 uur geen klachten meer hebben. De (huis) arts bepaalt of iemand met klachten getest moet worden. In principe worden alleen mensen getest die ernstig ziek zijn en opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. De (huis)arts volgt hierin de richtlijnen van het RIVM.

Wat moet ik doen als ik verkoudheids-klachten heb?

Hoe lang moet ik uitzieken

Mensen met luchtwegklachten en/of koorts moeten thuisblijven. Je kunt ook pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Dat betekent: geen koorts, geen neusverkoudheid en niet hoesten. Volg de algemene adviezen op dit op dit moment gelden in Nederland over school en werken, zie Rijksoverheid.nl. Neem telefonisch contact op met de huisarts als je medische hulp nodig hebt, bijvoorbeeld als je hoge koorts krijgt of moeilijk adem

Wat zijn milde klachten

Milde verkoudheidsklachten zijn: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en lichte hoest en verhoging tot 38,0 graden Celsius.

Wat zijn de kwetsbare groepen

Mensen van 70 jaar en ouder en mensen die op basis van onderliggend lijden (degene die al een ziekte of aandoening hebben) en in aanmerking komen voor een griepvaccinatie. Het gaat om volwassenen (ouder dan 18 jaar) met:

E

Chronische hartaandoeningen

E

Diabetes mellitus

E

Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie

E

Verminderde weerstand tegen infecties

E

Door medicatie voor auto-immuunziekten

E

Bij hematologische aandoeningen

E

Bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is

E

Bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten

E

Een hivinfectie in overleg met de hiv humaan immunodeficiëntievirus -behandelaar

Deze mensen kunnen getest worden als het voor de juiste behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze wel of geen COVID-19 hebben

Hoe snel kun je genezen na een besmetting?

Dit is afhankelijk van de ernst van de klachten. Mensen met milde klachten genezen sneller (na een paar dagen). Mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, hebben over het algemeen meer tijd nodig om herstellen (soms weken).

Wanneer komt er een vaccinatie tegen het coronavirus?

Dat valt niet te zeggen. Er wordt hard gewerkt aan een vaccin tegen het nieuwe coronavirus, in de laboratoria van verschillende landen. Toch zal het nog lang duren voordat er een vaccin beschikbaar komt. Dat zal zeker de komende maanden nog niet beschikbaar zijn. Als er eenmaal een middel is, moet het nog getest worden of het geen bijwerkingen veroorzaakt.
Daarnaast wordt er ook hard gewerkt aan een medicijn voor mensen die al ziek zijn. Een vaccin is bestemd voor mensen die gezond zijn, zodat zij beschermd worden tegen het krijgen van het coronavirus. Een medicijn is om patiënten helpen te genezen.

Kan iemand die het virus heeft gehad, nog een ander besmetten?

Nee. Als u zich beter voelt en minstens 24 uur geen gezondheidsklachten meer heeft gehad, bent u genezen. U draagt het virus dan niet meer bij u en u kunt andere mensen dan niet meer besmetten.

Hoe lang duurt het voordat je ziek wordt na besmetting?

De incubatietijd is de periode tussen het moment dat u besmet raakt en dat u ziek wordt. Bij het nieuwe coronavirus varieert de incubatietijd van 2 tot 12 dagen. Voor de zekerheid wordt 14 dagen gehanteerd.
De incubatietijd is berekend met de gegevens van veel patiënten. Iemand kan melding maken van een langere incubatietijd. In dat geval kan er sprake zijn van een tussentijds contact dat onopgemerkt is gebleven. Daardoor kan de incubatietijd langer lijken dan die feitelijk is.

Kan iemand zonder symptomen het coronavirus overdragen?

Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij hoest en/of niest en hoe meer van het virus hij kan verspreiden. Er zijn aanwijzingen dat ook iemand zonder symptomen besmettelijk kan zijn. Maar het is onduidelijk in hoeverre zij bijdragen aan de totale verspreiding van het virus. Onderzoek moet dit verder uitwijzen.

Kan het coronavirus zich ook via de lucht verspreiden?

Door hoesten en niezen, komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer. Hoe zieker iemand is, hoe meer van het virus hij kan verspreiden. Er is nog geen bewijs dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven en zich zo kan verspreiden.

Kan het coronavirus zich ook verspreiden via voedsel?

Dit coronavirus is hoogstwaarschijnlijk van een exotisch dier in China naar de mens verspreid. Op markten worden veel verschillende diersoorten levend bij elkaar gebracht. De omstandigheden op deze markten maakt het makkelijker dat virussen van één diersoort naar een ander dier kunnen overspringen, en ook van dier naar mens kunnen overgaan. Door mens-op-mens-besmetting heeft het virus zich vervolgens verder verspreid. Of de dieren nog een rol spelen in de overdracht in China is nog in onderzoek, de bron is tenslotte niet gevonden. Wij gaan er vanuit dat er in Nederland geen verspreiding plaats kan vinden van dier op mens, ook niet via het voedsel dat hier gegeten wordt. Coronavirussen hebben een dier of mens nodig om ‘in leven te blijven’ en te groeien. Dat kan niet in voedsel.

Steun bij en Financiële hulp voor begrafenis

De Marokkaanse overheid zegt steun toe voor diegene die hun overleden familieleden door de coronacrisis niet kunnen repatriëren. De steun en financiële hulp zijn bestemd voor die families van de overledenen die door de coronacrisis in nood verkeren. De regeling is bedoeld voor hen die niet verzekerd zijn voor een begrafenis die aan de voorwaarden voldoet die de Nederlandse overheid stelt aan een begrafenis op een Islamitische begraafplaats.

Voor meer informatie kunt u bellen met:

Marokkaanse ambassade telefoonnummer:

Marokkaans Consulaat in Amsterdam:

Marokkaans Consulaat in Rotterdam:

Marokkaans Consulaat in Den Bosch:

Marokkaans Consulaat in Utrecht:

i

RIVM Coronavirus:

Communicatiemiddelen preventie en publieksvragen

De Corona Hulplijn van het SMN is op werkdagen beschikbaar van 13.00 tot 16.00 op het landelijk bereikbare telefoonnummer

 

 030-2367327