Islam en Corona

In tijden van crisis zoeken mensen steun in het geloof, zo ook tijdens dit coronavirus. Door het coronavirus zijn moskeebesturen gedwongen verregaande en pijnlijke maatregelen te nemen zoals het sluiten van moskeeën. Dit is voor de moskeebesturen geen eenvoudige beslissing geweest, want religieuze aanbidding is erg belangrijk in het leven van moslims. Bovendien speelt de moskee een belangrijke rol in het sociale leven. De moskee is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun zorgen kunnen delen en dat komt te vervallen op een moment dat de zorgen alleen maar toenemen. Omdat er veel zorgen zijn willen we op deze pagina, ingaan op de belangrijkste vragen. Daarnaast zijn een aantal imams van de Vereniging Imams Nederland bereid gevonden om u telefonisch met raad bij te staan. Hulplijn SMN nummer: 030-2367327

Hoe om te gaan met het vrijdaggebed nu de moskeeën zijn gesloten?

Er zijn imams van de desbetreffende moskeeën die de vrijdagpreek via live- stream toegankelijk maken voor hun moskeebezoekers. Anderen vinden dat, dat niet kan omdat volgens hen het gebed bedoeld is om bij elkaar te komen. Het vereiste is volgens hen dat het op één en dezelfde plek gebeurt of dat de rijen aaneengesloten zijn. Daarom vinden zij dat het niet toegestaan is dat het gebed met tussenkomst van radio of tv verricht wordt.

Ramadan en Suikerfeest

Tot in juni zijn alle bijeenkomsten verboden. En 24 april begint de Ramadan. Dat betekent dat het niet mogelijk is om het avondgebed in de moskee te houden. Ook zal de Iftar er heel anders uitgaan zien. Het samenzijn, de gezelligheid en de saamhorigheid zal gemist worden. Ook het gezamenlijk vieren van het Suikerfeest (aid alfitr) kan niet plaats vinden, maar deze tijden vragen van alle mensen aanpassingen.

Het begraven van de doden

Na de aankondiging van verschillende landen dat vluchten voor personenvervoer worden opgeschort, is repatriëring naar o.a. Marokko tot nader order helaas niet mogelijk. Bij familie en naasten leven vele vragen die hieronder staan beschreven, de antwoorden zijn verstrekt door de Vereniging van Imams in Nederland.

Wat kan ik doen als een overleden familielid niet gerepatrieerd kan worden

Binnen de huidige omstandigheden is er religieus gezien absoluut geen belemmering om moslims te begraven op bestaande Islamitische begraafplaatsen in Nederland. Lukt dat niet, dan op de aangewezen Islamitische gedeelten op de openbare begraafplaatsen. De norm is dat het graf is met eeuwige grafrust. Is dat niet mogelijk, dan hoort men te kijken naar het langste tijdbestek. Dit natuurlijk binnen de grenzen van wat men aan kan.

Volgens de leer van de profeet Mohammed, (v.z.m.h.) dient men de doden zo spoedig mogelijk te begraven. Het is geen gezonde keuze om de lichamen van de overledenen voor onbekende tijd in koelcellen onder te brengen op vliegvelden en/of uitvaartmaatschappijen. Het is ongewenst dat lichamen zich ophopen met alle gevolgen van dien. Volgens de geleerden is de norm: Goed zijn voor de overledene is hem/haar zo spoedig mogelijk te begraven. Dit wat betreft de overledenen. (https://www.icimleiden.nl/)

Hoe om te gaan met de rituele wassing van een overleden coronapatiënt?

 De fundering van de sharia bestaat uit het wegnemen van obstakels en belemmeringen bij mensen. Daarom moet er rekening gehouden worden met dit besmettingsgevaar. Artsen en virologen bepalen of er besmettingsgevaar aanwezig is. Als dit niet het geval is dan dient de overledene op de gangbare wijze gewassen te worden. Mocht er bij aanraking besmettingsgevaar zijn, dan is het lichaam bespuiten met water voldoende. Als dat niet mogelijk is, dan is aanraking met een steen/aarde (tayammom) voldoende. Als de artsen echter verbieden om in de buurt te komen van het lichaam door het aanwezige besmettingsgevaar, dan is begraven zonder wassing geen probleem want de verplichting vervalt daarmee. Verder is het advies om de overledenen niet in moskeeën te wassen door de beperkte quarantaine mogelijkheden die er zijn.

Hoe het dodengebed (aljanaza) te verrichten?

Het is een verplichting om het dodengebed te verrichten ook voor een overleden corona patiënt. Het volstaat echter dat een klein aantal mensen dit gebed verrichten. Ook hiermee vervalt de plicht (fard kifaya) voor de rest van de moslims. Het advies is om dit gebed te verrichten op begraafplaatsen en niet in moskeeën en om het omhelzen, het handen schudden en overige lichamelijke contacten te vermijden om eventuele verspreiding van het virus te voorkomen.

Steun bij en Financiële hulp voor begrafenis

De Marokkaanse overheid zegt steun toe voor diegene die hun overleden familieleden door de coronacrisis niet kunnen repatriëren. De steun en financiële hulp zijn bestemd voor die families van de overledenen die door de coronacrisis in nood verkeren. De regeling is bedoeld voor hen die niet verzekerd zijn voor een begrafenis die aan de voorwaarden voldoet die de Nederlandse overheid stelt aan een begrafenis op een Islamitische begraafplaats.

Voor meer informatie kunt u bellen met:

Marokkaanse ambassade telefoonnummer:

Marokkaans Consulaat in Amsterdam:

Marokkaans Consulaat in Rotterdam:

Marokkaans Consulaat in Den Bosch:

Marokkaans Consulaat in Utrecht: