Schuldhulp

Voor veel huishoudens heeft de coronacrisis grote financiële gevolgen. Mensen die thuisblijven, maken minder kosten, zij geven minder uit aan bijvoorbeeld benzine en zij maken geen uitjes meer. Deze effecten wegen echter niet op tegen de nadelen zoals het wegvallen van inkomsten en hogere kosten voor bijvoorbeeld de zorg. Vooral mensen met een smallere beurs zullen deze nadelen ervaren en de mensen die al schulden hebben worden nu extra getroffen. Onze verwachting is dat tijdens en na deze coronacrisis, die nog lange tijd veel impact zal hebben en meer mensen een beroep zullen doen op de schuld hulpverlening. Door verlies van werk en inkomsten komen veel mensen (sneller) in financiële nood.

Wat kun je zelf doen om financiële problemen door corona te voorkomen?

N

Wacht niet af! Vraag zo snel mogelijk om uitstel van betaling of een betalingsregeling als je een rekening nu niet kunt betalen.

N

Houd overzicht over je geldzaken, juist nu. Had je nog geen huishoudbudget gemaakt, doe dat dan zo snel mogelijk en probeer je uitgaven en inkomsten in balans te houden of te krijgen. Het Nibud geeft een handleiding.

N

Vraag hulp als je er zelf niet uitkomt. Zo snel mogelijk, want voorkomen is beter dan genezen. Op Geldfit.nl krijg je persoonlijk advies over jouw financiële situatie.

N

Neem contact op met SchuldHulpMaatje in jouw woonplaats als je persoonlijke hulp van een Maatje wilt.

Wat doet SchuldHulpMaatje tijdens de corona-periode?

SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje houdt zich aan de richtlijnen van de overheid en RIVM. Persoonlijke hulp van onze gecertificeerde Maatjes is nog steeds mogelijk. Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, adviseren wij onze Maatjes dringend om tijdelijk geen hulp aan huis te geven, zoals we dat bij SchuldHulpMaatje gewend zijn. Gelukkig zijn er veel andere mogelijkheden om met elkaar in contact te blijven.

Contact met het Landelijk Servicepunt

Het Landelijk Servicepuntis gewoon bereikbaar. De medewerkers werken thuis.

Hulpactie #nietalleen

SchuldHulpMaatje sluit zich aan bij de landelijke hulpactie #nietalleen. In dit initiatief bundelen kerken en andere christelijke organisaties hun krachten om praktische hulp te bieden. SchuldHulpMaatje heeft ook alle lokale SchuldHulpMaatje-organisaties opgeroepen om zich bij het initiatief aan te sluiten

Andere Maatregelen

Wat kun je zelf doen om financiële problemen door corona te voorkomen?

K

Werkgevers, werknemers en zzp’ers
Het kabinet heeft een noodpakket voor banen en economie Zie ook blok Ondernemingen en zzp’ers

K

Stel huisuitzettingen voorlopig uit als mensen door corona betalingsproblemen hebben gekregen, is het dringende advies van branchevereniging Aedes aan woningcorporaties.

K

De scholen zijn dicht, kinderen krijgen thuis digitaal les. Wie geen laptop heeft en ook niet kan betalen, kan gebruik maken van een speciale regeling. Bron: Reformatorisch Dagblad, 20 maart 2020

K

KPN stelt, via de scholen, tijdelijk 4G routers beschikbaar voor kinderen die thuis geen wifi hebben, omdat daar geen geld voor is. Bron: KPN, 20 maart 2020

K

Verschillende banken bieden tot drie maanden uitstel van betaling aan klanten die door de coronacrisis hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. De gemiste termijnen moeten later wel worden ingehaald. De Consumentenbond heeft een overzicht gemaakt van de betalingsregelingen bij de verschillende banken. Bron: Consumentenbond, 26 maart 2020

K

Banken bekijken wat ze kunnen doen voor klanten die door corona hun aflossingsverplichtingen niet meer kunnen nakomen. De Nederlandse Vereniging van Banken adviseert om bij problemen altijd contact op te nemen met je bank. Bron: Nederlandse Vereniging van Banken